Change schedule'; break; } include_once("../../../mysql_connect.php"); $table_name = "dg_config"; $sql = "SELECT show_schedule FROM $table_name WHERE `id` = \"1\""; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodo si."); while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { $jest_zgoda = $wiersz['show_schedule']; } //if ($jest_zgoda!=1) {header("Location: access_denied.php"); exit;} include_once('stoly_config.php'); $player = ''; $country = ''; $id_t = intval($_GET['id_t']); $id_t1 = intval($_GET['id_t']); $id_t2 = intval($_GET['id_t']); $id_t3 = intval($_GET['id_t']); $id_t4 = intval($_GET['id_t']); $id_t5 = intval($_GET['id_t']); $id_t6 = intval($_GET['id_t']); $player = intval($_GET['player']); $country = $_GET['country']; $ile_stolow = $parametry['ile_s'][$id_t1]; $table_name = "dg_config_sedziowie"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t1\""; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); $wiersze = array(); $swk = array(); while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { $ile_dni = $wiersz['ile_dni']; $ile_sesji = $wiersz['ile_sesji']; for ($d = 1; $d <= 10; $d++) { $x=0; //dni $a = 'o_d'.$d; ${$a} = date('d.m.Y', strtotime($wiersz["$a"])); for ($s = 1; $s <=8; $s++) { //sesje $a = 'g_d'.$d.'s'.$s; ${$a} = date('H:i', strtotime($wiersz["$a"])); $a = 's_d'.$d.'s'.$s; ${$a} = $wiersz["$a"]; $swk["$a"] = $wiersz["$a"]; //status wyświetlania kolumny if ($wiersz["$a"]==1) { $x++; } } $wiersze['ile_wierszy'][$d] = $x; $a = 'o_d'.$d; $wiersze['data'][$d] = date("l jS F", strtotime($wiersz["$a"])); } } $table_name = "dg_schedule"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t1\" ORDER by `id`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); $dane = array(); $x=1; while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { $dane['id'][$x] = $wiersz['id']; $dane['dt'][$x] = $wiersz['dt']; $dane['sesja'][$x] = $wiersz['sesja']; for ($t = 1; $t <= 20; $t++) { $a = 't'.$t; $dane[$a][$x] = $wiersz[$t]; } $x++; } $table_name = "dg_zawodnicy"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t1\" OR `id_t` = \"$id_t2\" OR `id_t` = \"$id_t3\" OR `id_t` = \"$id_t4\" ORDER by `zawodnik`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); $ilu_z = mysql_numrows($result); $zawodnicy=array(); $x=1; $id_list = ''; $lista = ""; while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { $nr_g = $wiersz['nr_g']; $g = $wiersz['grupa']; $c=64; switch($g) { case ($g >= 9 and $g < 14):$c += + $g +1; break; //omijamy nazwe grupy I case ($g >= 14):$c = $c += + $g + 2; break; //omijamy nazwe grupy O default:$c += + $g; break; } $grupa = chr($c); $lista .= ""; if ($wiersz['id_z']>0) {$id_list .= " `id` LIKE '".$wiersz['id_z']."' OR";} $x++; } include('zrob_zawodnicy2_mini.php'); $ile_zaw = count($players); //sortuje utworzona tablice po krajach uasort($players, 'porownajkraje'); function porownajkraje($a, $b) { if ($a[kraj]==$b[kraj]) return 0; else return $a<$b?-1:1;} $listak = ""; $kraj_chwila=''; $x=1; foreach ($players as $klucz => $wiersz) { if ($players[$klucz]['kraj']!=$kraj_chwila) { $listak .= ""; $x++; } $kraj_chwila=$players[$klucz]['kraj']; } /* echo '
';
//print_r($players);
echo '
'; print_r($dane); echo '
'; //print_r($_FILES); echo '

'; exit; */ if ($player) { $table_name = "dg_zawodnicy"; //znalezienie ktora grupa i miejsce wybranego zawodnika wynik to np A1 $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_z` = $player and (`id_t` = \"$id_t1\" OR `id_t` = \"$id_t2\" OR `id_t` = \"$id_t3\")"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { switch($parametry['rodzaj'][$wiersz['id_t']]) { //w zaleznosci od rodzaju turnieju musze wiedziec jaka literka z przodu zawodnika case 'Masters':$literka=''; break; case 'Ladies': $literka='W';break; case 'Women': $literka='L';break; default:$literka=''; break; } $nr_g = $wiersz['nr_g']; $g = $wiersz['grupa']; $c=64; switch($g) { case ($g >= 9 and $g < 14):$c += + $g +1; break; //omijamy nazwe grupy I case ($g >= 14):$c = $c += + $g + 2; break; //omijamy nazwe grupy O default:$c += + $g; break; } $grupa = chr($c); $szukany = $literka.$grupa.$nr_g; $table_name = "dg_turnieje"; //doczytuje ilu zawodnikow w jego grupie $indeks = 'g'.$wiersz['grupa']; $sql2 = "SELECT $indeks FROM $table_name WHERE `id` = \"".$wiersz['id_t']."\""; $result2 = @mysql_query($sql2,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); while ($wiersz2 = mysql_fetch_array($result2)) { $ilu_wg = $wiersz2[$indeks]; $flagakraju=$players[$player]['flaga']; } } //szukam wszystkich wystapien znalezionego A1 w dg_schedule $display_player='
Player '; //tutaj naglowek zalezny od ilosci graczy w danej grupie for ($nrm = 1; $nrm <= $ilu_wg-1; $nrm++) {$display_player.='Mecz '.$nrm.'';} $display_player.=''.$szukany.' - '.$players[$player]['player'].''; $table_name = "dg_schedule"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t\" ORDER by `dt`, `sesja`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { for ($t = 1; $t <= $ile_stolow; $t++) { $gwm = strpos($wiersz[$t],'-'); //gdzie wystepuje myslnik $dlr = strlen($wiersz[$t]); //dlugosc rekordu $z1 = substr($wiersz[$t],0,$gwm-1); $z2 = substr($wiersz[$t],$gwm+2); if ($z1==$szukany or $z2==$szukany) { //Czy wystepuje A1 w tym dniu tej sesji i na tym stole //if (strpos($wiersz[$t],$szukany.' ') !==false or strpos($wiersz[$t],' '.$szukany)!==false) { //Czy wystepuje A1 w tym dniu tej sesji i na tym stole spacja z przodu lub z tylu szukany jest po to aby nie wyszukiwal z L64 L32 $dzien = ${'o_d'.$wiersz['dt']}; $godzina = ${'g_d'.$wiersz['dt'].'s'.$wiersz['sesja']}; $display_player.=''.$dzien.' ('.$godzina.') - stół '.$t.''; } } } $display_player.=''; } if ($country) { $display_country=''; foreach ($players as $klucz => $wiersz) { if ($players[$klucz]['kraj']==$country) { $flagakraju=$players[$klucz]['flaga']; $table_name = "dg_zawodnicy"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_z` = $klucz and (`id_t` = \"$id_t1\" OR `id_t` = \"$id_t2\" OR `id_t` = \"$id_t3\")"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { switch($parametry['rodzaj'][$wiersz['id_t']]) { //w zaleznosci od rodzaju turnieju musze wiedziec jaka literka z przodu zawodnika case 'Masters':$literka=''; break; case 'Ladies': $literka='W';break; case 'Women': $literka='L';break; default:$literka=''; break; } $nr_g = $wiersz['nr_g']; $g = $wiersz['grupa']; $c=64; switch($g) { case ($g >= 9 and $g < 14):$c += + $g +1; break; //omijamy nazwe grupy I case ($g >= 14):$c = $c += + $g + 2; break; //omijamy nazwe grupy O default:$c += + $g; break; } $grupa = chr($c); $szukany = $literka.$grupa.$nr_g; $table_name = "dg_turnieje"; //doczytuje ilu zawodnikow w jego grupie $indeks = 'g'.$wiersz['grupa']; $sql2 = "SELECT $indeks FROM $table_name WHERE `id` = \"".$wiersz['id_t']."\""; $result2 = @mysql_query($sql2,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); while ($wiersz2 = mysql_fetch_array($result2)) { $ilu_wg = $wiersz2[$indeks]; } if ($max_ilu_wg<$ilu_wg) {$max_ilu_wg=$ilu_wg;} } //szukam wszystkich wystapien znalezionego A1 w dg_schedule $display_country1.=''.$szukany.' - '.$players[$klucz]['player'].''; $table_name = "dg_schedule"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t\" ORDER by `dt`, `sesja`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { for ($t = 1; $t <= $ile_stolow; $t++) { $gwm = strpos($wiersz[$t],'-'); //gdzie wystepuje myslnik $dlr = strlen($wiersz[$t]); //dlugosc rekordu $z1 = substr($wiersz[$t],0,$gwm-1); $z2 = substr($wiersz[$t],$gwm+2); if ($z1==$szukany or $z2==$szukany) { //Czy wystepuje A1 w tym dniu tej sesji i na tym stole //if (strpos($wiersz[$t],$szukany.' ') !==false or strpos($wiersz[$t],' '.$szukany)!==false) { //Czy wystepuje A1 w tym dniu tej sesji i na tym stole $dzien = ${'o_d'.$wiersz['dt']}; $godzina = ${'g_d'.$wiersz['dt'].'s'.$wiersz['sesja']}; $display_country1.=''.$dzien.' ('.$godzina.') - stół '.$t.''; } } } $display_country1.=''; } } $display_country.='
Zawodnik '; //tutaj naglowek zalezny od max ilosci graczy w grupach zawodnikow z danego kraju for ($nrm = 1; $nrm <= $max_ilu_wg-1; $nrm++) {$display_country.='Mecz '.$nrm.'';} $display_country.=$display_country1; } ?> Terminarz

     
style="vertical-align: middle; text-align: center;">
height="10">
height="20">