'; //print_r($_SESSION); //echo '
'; print_r($zawodnicy); echo '
'; print_r($zawodnicy_sort); //print_r($_FILES); echo '
'; exit; */ $no = 1; $c=64; //Kod ASCII tuż przed A $d=64; $naglowek = $parametry['nazwa'][$id_t].' '.$parametry['rodzaj'][$id_t].' - '.$parametry['miasto'][$id_t].' / '.$parametry['kraj'][$id_t].' '.$parametry['rok'][$id_t]; $display_block = "

".$naglowek."

"; $ile_zawodnikow=count($zawodnicy_sort); $no = 0; foreach ($zawodnicy_sort as $klucz => $wiersz) { $no++; $zawodnik = $wiersz['zawodnik']; $id_z = $wiersz['id_z']; $pkt1 = $wiersz["$id_t1"]; $pkt2 = $wiersz["$id_t2"]; $pkt3 = $wiersz["$id_t3"]; $pkt4 = $wiersz["$id_t4"]; $pkt5 = $wiersz["$id_t5"]; $pkt6 = $wiersz["$id_t6"]; //$razem = $pkt1+$pkt2+$pkt3+$pkt4+$pkt5+$pkt6; $razem = $wiersz['razem']; $display_block .= " "; } ?> Knockout list
No Zawodnik Punkty
Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Razem
$no $zawodnik $pkt1 $pkt2 $pkt3 $pkt4 $pkt5 $pkt6 $razem