120) $wiek = '?'; return $wiek; } $id_t = intval($_GET['id_t']); if (!$id_t) {$id_t = 64;} //ktory turniej $rok = 2015; $table_name = "dg_sedziowie"; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t\" order by `lp`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); //include('sedziowie2_mini.php'); $lista = "