0) {$drabinka['id_z1'][$mecz] = $wiersz['id_z1'];} else {$drabinka['id_z1'][$mecz] = 0;} if ($wiersz['id_z2']>0) {$drabinka['id_z2'][$mecz] = $wiersz['id_z2'];} else {$drabinka['id_z2'][$mecz] = 0;} $a = 'bo_'.$wiersz['faza']; $drabinka['bo'][$mecz] = $parametry[$a][$id_t]; $drabinka['opis'][$mecz] = $data.' '.$godzina.' ('.$parametry[$a][$id_t].')'; $drabinka['w1'][$mecz] = $wiersz['w1']; $drabinka['w2'][$mecz] = $wiersz['w2']; for ($m = 1; $m <= 19; $m++) { $a = $m.'_1'; $b = $m.'_2'; $c = 'F'.$a; $d = 'F'.$b; $drabinka[$c][$mecz] = $wiersz[$a]; $drabinka[$d][$mecz] = $wiersz[$b]; } } $krajm = $parametry['kraj'][$id_t]; $miasto = $parametry['miasto'][$id_t]; $turniej = $parametry['nazwa'][$id_t].' '.$parametry['rodzaj'][$id_t]; $rok = $parametry['rok'][$id_t]; $naglowek = $turniej.' - '.$miasto.' / '.$krajm.' '.$rok; $table_name = "dg_zawodnicy"; $zawodnicy = array(); $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `id_t` = \"$id_t\" and `nr_d` > 0 ORDER BY `id_z`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); $ilu_z = mysql_numrows($result); while ($wiersz = mysql_fetch_array($result)) { $zawodnik['mwd'][$wiersz['id_z']] = $wiersz['nr_d']; } $lista = ""; //$lista .= ""; $lista .= ""; $lista .= ""; $lista .= ""; $lista .= ""; $lista .= ""; $lista .= ""; $lista .= ""; /* echo '
';

print_r($drabinka);
echo '
'; print_r($zawodnik); echo '
'; print_r($players); echo '
'; echo '

'; echo '
'; print_r($_POST); echo '
'; print_r($_FILES); exit; */ if ($size) { switch($size) { case 256: case 128: case 96: case 64: case 32: case 16: case 8: case 4: $plik = 'd'.$size.'.php'; break; default: $plik = 'd'.$parametry['drabinka'][$id_t].'.php'; break; } } else { $plik = 'd'.$parametry['drabinka'][$id_t].'.php'; } include($plik); echo "$display_block"; ?>

Created by :