$wiersz) {array_multisort($brejki[$klucz],SORT_DESC,SORT_NUMERIC);} ten sam rezultat daje: array_walk($brejki, 'rsort'); */ //posortowanie brejkow w kolejnosci malejacej dla kazdego zawodnika osobno array_walk($brejki, 'rsort'); //posortowanie zawodnikow w kolejnosci od najwiekszego pierwszego i jesli taki sam to kolejnych brejkow uasort($brejki, 'porownajbrejki'); function porownajbrejki($a, $b) {$i=0; while (isset($a[$i]) && isset($b[$i]) && $a[$i]==$b[$i]) { $i++; } return $a[$i]<$b[$i]?1:-1;} $no=0; foreach ($brejki as $klucz => $wiersz) { if ($no==0) {$hb = $brejki[$klucz][0]; $hbz=$players['player'][$klucz]; $idhb=$klucz;} $ile_brejkow=count($brejki[$klucz])-1; $allbr=''; for ($i = 0; $i <= $ile_brejkow; $i++) { $allbr.=$brejki[$klucz][$i]; if ($i!=$ile_brejkow) {$allbr.=', ';} } $no++; $zawodnik=$players['player'][$klucz]; $display_block1.="$no".$zawodnik."".$allbr."\n"; } $display_block = "

$parametry[naglowek] - wszystkie brejki

Najwyższy brejk - $hbz: $hb

".$display_block1."
No\"\"
Zawodnik
\"\"
Brejki
"; ?> Breaks

Autor systemu :